18TakeControl map en downloads

De website 18TakeControl komt te vervallen, alle relevante informatie en downloads vind je op deze website.

  • Download hier de formulieren van de map 18TakeControl
  • Bestel het startpakket met de map en handleiding van Krachtplan18+ en 18TakeControl bij Spelpartnershop
  • Download hier de handleiding en de methodiek van krachtplan18+ en 18TakeControl
  • Handige informatie voor jongeren die binnenkort 18 jaar worden vind je op Kwikstart.

Wanneer jongeren in Nederland  de leeftijd van achttien jaar bereiken mogen ze vanaf die dag zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Ook als ze een licht verstandelijke beperking hebben of al problemen hadden of gedwongen hulp kregen, vanaf die dag zijn ze vrij om te beslissen wat ze willen. Niet alle jongeren zijn daar klaar voor en vaak raken ze daardoor in de problemen na hun achttiende verjaardag.

Voor deze jongeren heeft Expect Jeugd een praktische methodiek met visuele tools ontwikkeld die inmiddels met veel succes is ingezet. Met de map van 18TakeControl kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toe werken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag.
De map maakt onderdeel uit van Krachtplan 18+, een methodiek die jeugdhulpverleners concrete handvatten biedt om de jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven na hun achttiende verjaardag.