Tools

krachtplan_map_draaien_gesprek

In het kader van Krachtplan 18+ wordt door het Expertisecentrum William Schrikker de map 18TakeControl ontwikkeld. Hiermee kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toe werken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag.

Met behulp van deze map geef je vorm en structuur aan de gesprekken, en…

 • stimuleer je de jongere na te denken over zijn toekomstdromen en -wensen.
 • informeer je de jongere over wat er gaat veranderen als hij 18 wordt en wat er op hem af gaat komen.
 • creëer je inzicht bij de jongere omtrent zijn beperking en zijn daarmee samenhangende ondersteuningsbehoefte.

wsg_krachtplan_armen_detail_007

Bevraag de jongere op het gebied van alle 8 de ontwikkelingstaken wat hij wil en gebruik daarvoor het draaiwiel en de kaartjes achterin de map. Bespreek met behulp van de inlegvellen en de schaal op de map, hoe ver de jongere al is in het bereiken van dat doel. Bespreek wat er nog nodig is en maak een to do lijst zodat de jongere met een duidelijke ondersteuningsvraag hulp kan vragen aan zijn netwerk, welke hem al dan niet met vrijwillige hulpverlening kan ondersteunen na het wegvallen van de gedwongen hulpverlening.

wsg_krachtplan_pen_detail_022

Dit instrument is ontwikkeld binnen het project Krachtplan 18+ en is ondersteunend aan een bredere werkwijze. Deze werkwijze wordt omschreven in een handreiking voor professionals die jongeren beter willen voorbereiden en begeleiden rondom deze transitiefase. De handreiking kunt u hier downloaden.

Bestel hier het startpakket Krachtplan 18plus /18TakeControl

Professionals die werken bij partners voor Jeugd kunnen direct bestellen via onderstaand bestelformulier:

Intern bestellen voor medewerkers Partners voor jeugd

Voor meer informatie of wanneer je het instrument 18 Take Control wilt ontvangen, neem  contact op met het projectteam: 18takecontrol@wsg.nu

 • krachtplan_map_600_450px

 • krachtplan_taart_groot_600_450

 • krachtplan_taart_detail_school

 • krachtplan_taart_detail_dokter

 • krachtplan_map_inlegvellen

 • krachtplan_map_pijl

 • krachtplan_ansichten_totaal

 • krachtplan_ansicht_detail