Project en werkwijze

krachtplan18+ map

Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een licht
verstandelijke beperking (LVB) de leeftijd van 18 jaar. Vanaf die dag mogen ze,
opeens, zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Ook wanneer ze al problemen hadden
en gedwongen hulp kregen, zijn ze vrij om te beslissen wat ze willen.

Niet alle jongeren zijn daar klaar voor en raken daardoor in de problemen na hun 18de. Door het passeren van de meerderjarigheidsgrens worden jongeren met een LVB geconfronteerd met de vrijheid, keuzemogelijkheden en plichten van de complexe samenleving. Hun ontwikkelingsleeftijd loopt echter achter op hun kalenderleeftijd.
Onvoldoende voorbereid op deze nieuw verworven zelfstandigheid en vaak verheugd over het wegvallen van gedwongen hulpverlening, raken zij door het gebrek aan vaardigheden en (vrijwillige) ondersteuning versneld in de problemen. Door jong ouderschap,  criminaliteit, werkloosheid, dakloosheid, psychische problemen, ernstige relatieproblemen, schulden en/of armoede moeten zij na enkele jaren opnieuw een beroep doen op (verzwaarde) hulpverlening.

Onder de naam Krachtplan18+ stelt De William Schrikker Groep zich ten doel om in samenwerking met o.a. de Eigen Kracht Centrale, ’s Heeren Loo Zorggroep en Paul de Bont Producties een passende aanpak te ontwikkelen en aandacht te vragen voor deze problematiek.

Door het Expertisecentrum William Schrikker is er een handreiking opgesteld, waarin omschreven wordt hoe jongere, netwerk en (gedwongen) hulpverlening samen kunnen werken, zodat de jongere wordt ondersteund door een stevige ondersteuningscoalitie in deze belangrijke transitiefase.

18takecontrol map

Instrument
Er is een instrument ontwikkeld (18 Take Control) waarmee met de jongere zijn toekomstwensen in kaart worden gebracht. Per ontwikkelingstaak wordt bekeken wat de jongere wil, wat hij al kan en wat er nog niet zo goed gaat. Van daar uit wordt samen bekeken waar zijn ondersteuningsbehoefte uit bestaat en wie daarbij kunnen helpen.

Daarnaast wordt voor de jongeren een website ontwikkeld waar informatie kan worden gevonden en welke gebruikt kan worden naast het instrument.

krachtplan18+ kaarten

Doelgroep
Adolescenten (vanaf 16 jaar) met een LVB en een beschermingsmaatregel, zoals
een onder toezichtstelling of voogdijmaatregel, die stopt op het 18e jaar.

Doel
Het doel van Krachtplan 18+ is om jongeren met een LVB die onder toezicht of
voogdij staan, door de overgangsfase naar volwassenheid te loodsen door het tijdig
organiseren van optimale en passende ondersteuning van ruim voor, tot ruim na hun
18de jaar.

Subdoelen:

  • De jongere en betrokkenen hebben zicht op de toekomstdromen van de jongere (per ontwikkelingstaak);
  • Er is een stevig, duurzaam steunend en dekkend netwerk rondom de jongere georganiseerd;
  • De jongere en het netwerk hebben zicht op de ondersteuningsbehoefte van de jongere;
  • Er ligt een concreet plan met daarin een ondersteuningsstrategie beschreven;
  • De jongere heeft inzicht in wat hij kan, en wat hij (nog) niet kan en vraagt ondersteuning daar waar hij dat nodig heeft;
  • Ketenpartners werken nauw samen om de individuele jongere op maat te kunnen begeleiden, van voor tot na hun 18de.


Opleveringsdatum
De handreiking en het instrument zijn in maart 2014 klaar en worden gepresenteerd
op een congres op 13 maart, georganiseerd voor het veld, ketenpartners en
betrokkenen bij het project.
Het instrument zal na 13 maart via de website www.18takecontrol.nl te bestellen zijn.

Documentaire  ‘Het Leven Begint Bij 18’
Tot slot wordt er middels een documentaire van Paul de Bont producties bredere
maatschappelijke discussie over dit onderwerp gestimuleerd en wordt steun geagendeerd voor deze aanpak. Op 3 febr. wordt op Nederland 2 om 21.00 uur de documentaire  ‘Het Leven Begint Bij 18’ door de NCRV uitgezonden.

Bekijk de trailer

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra, NSGK en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

Voor meer informatie of wanneer je het instrument 18 Take Control wilt ontvangen kun je contact opnemen met het projectteam: 18takecontrol@wsg.nu

* Daar waar hem/hij/zijn wordt geschreven kan ook worden gelezen: haar/zij/haar.